Drzwi wewnętrzne Centurion

Drzwi wewnętrzne Centurion - system przesuwny naścienny

Opis:
System przesuwny naścienny oferowany jest do wewnątrzlokalowych bezprzylgowych pojedynczych skrzydeł w rozmiarach: 60, 70, 80, 90. W skład systemu przesuwnego naściennego wchodzi: belka odbojowa (w przypadku z zamkiem hakowym w belce odbojowej wyfrezowane jest gniazdo na zaczep) prowadnica z wózkami zezdnymi i okuciami dwielistwy dystansowe o wymiarze 16x26,5mm i 22x45mm (system naścienny z tunelem) jedna listwa dystansowa o wymiarze 22x45mm (system bezpośrednio na ścianę) maskownica skrzydło przesuwne tunel (obudowa muru).

http://www.centurion.com.pl/katalogi_i_foldery.html